Renteswap

Renteswap En del andelsboligforeninger har de senere år indgået såkaldte renteswap-aftaler med en kreditforening eller bank. Hvad er renteswap? Renteswap er en aftale, som en andelsboligforening indgår med en kreditforening eller bank, om at bytte rentevilkår. Foreningen har typisk et lån med variabel rente som ønskes ombyttet med en fast rente i fx 30 år. Ved…

Højesteret Dom

Højesteret: Værdi af renteswap skal indgå i andelsværdien 18-01-2013 Højesteret har i dag afsagt dom i en sag, der stadfæster den praksis, der hidtil har været anbefalet i forhold til beregning af andelsværdien i foreninger, som har en indgået renteswap-aftaler. Dommen er således en blåstempling af Erhvervs- og Byggestyrelses vejledende udtalelse fra 2010. ”Det er…