Højesteret: Værdi af renteswap skal indgå i andelsværdien 18-01-2013

Højesteret har i dag afsagt dom i en sag, der stadfæster den praksis, der hidtil har været anbefalet i forhold til beregning af andelsværdien i foreninger, som har en indgået renteswap-aftaler. Dommen er således en blåstempling af Erhvervs- og Byggestyrelses vejledende udtalelse fra 2010.

”Det er positivt, at vi nu har en klar kendelse på området, så både købere og sælgere 100 % sikert ved, hvad de har at forholde sig til, siger ABF’s direktør, Jan Hansen.

Renteswap opgøres som prioritetsgæld

Dommen betyder, at renteswappen skal opgøres på samme måde som foreningens prioritetsgæld og medtages til markedsværdi, når andelsværdien beregnes. Det gælder dog kun, hvis foreningen anvender en valuarvurdering eller den offentlige vurdering som grundlag for andelsværdiberegningen.

Pengeinstitutter har fejlet

Andelsboligforeninger med renteswap har gennem længere tid været meget i vælten, da mange af foreningerne på papiret er gjort værdiløse og deraf er havnet i økonomiske problemer.

”Det har været dybt kritisabelt, at pengeinstitutterne har lanceret et finansieringsprodukt til andelsboligforeningerne uden på forhånd at have klarlagt, hvad konsekvenserne for køberne af produktet er,” siger Jan Hansen.

Informationsmateriale på vej

”Mange købere afholder sig desværre fra at købe andel i en forening med renteswap, da der hersker en til tider ubegrundet frygt for at købe en andel med renteswap, og det vil vi prøve at råde bod gennem mere information,” siger Jan Hansen.

Så for at hjælpe de berørte andelsboligforeninger vil ABF i den kommende tid udarbejde nyt informationsmateriale, som medlemmerne kan uddele til banker, advokater og potentielle købere, som har behov for at vide, hvad det reelt vil sige at købe en andel i en andelsboligforening med renteswap.