abstrandparken-strandparken-aarhus-c-forsidetop1
abstrandparken-strandparken-aarhus-c-forsidetop2
abstrandparken-strandparken-aarhus-c-forsidetop3

Andelsboligforeningen Strandparken

Frederiksbjerg og Andelsboligforeningen er en livsstil. Den populære bydel har sin egen unikke atmosfære. Når man først har boet på Frederiksbjerg, er det svært at slippe området – men det er der heller ikke så mange, der prøver på, når man først har levet i Andelsboligforeningen Strandparken og er blevet en del af atmosfæren. Så har man ikke lyst til at bo andre steder.

Se billederLæs mere

Om Andelsboligforeningen Strandparken

Velkommen til Andelsboligforeningen (ABF) Strandparken 26 – 31, 8000 Aarhus C.

Da kong Frederik den 8. og dronning Louise ankom med ekstratog til Århus den 18. maj 1909 for at åbne Landsudstillingen, blev de dengang mødt af en duft af tang. Den voldsomme storm natten forinden havde blæst store mængder tang i land, ikke mindst på den del af udstillingsområdet, der senere skulle blive kendt for det navn, det fortjente: Tangkrogen

“Den Hvide By”

Her havde den farverige arkitekt Anton Rosen skabt et imponerende byggeri, der gik under navnet ”Den Hvide By”. Udstillingen dækkede området fra Skansepalæet hen mod Dalgas Avenue, det område hvor Strandparken og Tangkrogen i dag ligger – i alt 70 tdr. land.

Jyllands-Posten 1909

”Fra enhver Plet paa Udstillingen har man Udsigt over den blaa Bugt med Mols’s skovklædte Banker i Baggrunden og kan følge Dampbaadene, der piler til skovs og lette Lystsejleres Flugt over Vandfladen”, berettede Jyllands-Posten i 1909. Det selvsamme syn kan beboerne se den dag i dag.

Frederiksbjerg og Andelsboligforeningen er en livsstil

abstrandparken-strandparken-aarhus-c-baenk-med-taeppe-12

Svært område at slippe

Den populære bydel har sin egen unikke atmosfære. Når man først har boet på Frederiksbjerg, er det svært at slippe området – men det er der heller ikke så mange, der prøver på, når man først har levet i Andelsboligforeningen Strandparken og er blevet en del af atmosfæren. Så har man ikke lyst til at bo andre steder.

Århus’s spisekammer

Er en af de betegnelser, der i tidens løb er hæftet på Frederiksbjerg. Navnet er opstået på grund af alle de specialbutikker, der handler med fødevarer – især i Bruunsgade, Jægergårdsgade og Frederiks Allé, der er Frederiksbjergs tre store handelsgader.

Traditionsrigt grønttorv

Derudover er der hver lørdag og onsdag et stort traditionsrigt grønttorv på Ingerslevs Boulevard, hvor handlende fra nær og fjern kommer for at købe og sælge deres afgrøder og andre produkter. I sommerhalvåret afholdes der desuden bagagerums- og loppemarkeder to søndage om måneden på Ingerslevs Boulevard. Den markedsstemning, som disse torvedage giver, bidrager i høj grad til bydelens puls og liv.

Veludviklet beboersamarbejde

Frederiksbjerg har et veludviklet beboersamarbejde, der blandt andet driver Frederiksbjerg Kulturhus og Café AnnA, der fungerer som mødested for mange af bydelens indbyggere.

Masser af fritidstilbud

Derudover er der masser af fritidstilbud lige udenfor døren, og en stor del af charmen ved at bo på Frederiksbjerg er, at der kun er gåafstand til de vidunderlige skove, til stranden og til Marselisborg Lystbådehavn. Alt dette gør, at man nødigt forlader Frederiksbjerg, når man først har prøvet at bo i denne unikke bydel.

Boligbebyggelsen Strandparken

abstrandparken-strandparken-aarhus-c-hvid-rose

Strandparken
Boligbebyggelsen Strandparken ligger som nævnt på det område, hvor landsudstillingen i 1909 blev afholdt. Efter landsudstillingen var området kolonihaver. Knap 30 år efter landsudstillingen blev den svagt skrånende flade med bugtudsigt bebygget igen med blokke i tydeligt slægtskab med Bella Vista og Blidah Park i København.

En af byens førende arkitekter

Strandparkens funktionalistiske arkitektur udtrykte en ny, fremskridtsorienteret livsform, og prioriteringen af lys og luft var en befrielse fra storbyens mørke karreer og ufrie omgangsformer. Strandparken er opført efter tegninger af arkitekt m.a.a Alfred Mogensen.

Han var en af byens førende arkitekter. Udover Strandparken, der må betegnes som hans hovedværk, har han bl.a. tegnet Hovedbiblioteket, Skovvangskolen og Møllevangsskolen samt række- husene på Marselis Boulevard. Fra 1943-1968 var Alfred Mogensen stadsarkitekt i Århus.

Udsigt til smukke og grønne parkrum

Strandparkens funkisbebyggelse ligger på en østvendt flade, der skråner svagt ned mod kystskrænten langs bugten. Mellem Strandparkens blokke er der udsigt til smukke, grønne parkrum. Fine kig er der også fra kystskrænten mod Århus Havn samt mod Hendrik Pontoppidans Gade, hvor den fire etagers høje randbebyggelse står som en markant bymur.

Orienteret efter solen

Strandparkens åbne parkbebyggelse er orienteret efter solen. Det giver en særlig rumlig oplevelse. Når man bevæger sig langs bebyggelsens kant eller mellem blokkene, opstår der hele tiden nye, dynamiske, rumlige sammenhænge med korte eller dybe kig til en boligblok, et parkrum, bugten eller Hendrik Pontoppidan Gades bykant.

Hvalen Moby Dicks frygtindgydende gab

De smukke, grønne parkrum mellem blokkene er opnået ved at gemme bilerne væk i et underjordisk P-anlæg, hvis indkørsel ved Marselis Boulevard giver mindelser om hvalen Moby Dicks frygtindgydende gab. Strandparkens regulære blokke lever ikke helt op til den internationale funktionalismes elegante udfordring af tyngdekraften.

Arkitektonisk brydningstid

Der er dog i de pudsede stokkes dristige skæring med kystskrænten, det tynde tagudhæng, karnapperne og de støbte altanbetondæk klare signaler, som tidsfæster bebyggelsen til 1930’ernes arkitektoniske brydningstid.

kort

Strandparken bebyggelsesmønster

abstrandparken-strandparken-aarhus-c-havudsigt

Fra Strandparkvej er der udsigt til funkisbebyggelse i fint samspil med grønne parkrum.

bebyggelse02

bebyggelse03

Velkommen til ny Andelshaver

Med denne information ønsker bestyrelsen vores ny Andelshaver velkommen i ABF Strandparken 26 – 31.

Om Andels-boligforeningen Strandparken

Velkommen til Andelsboligforeningen (ABF) Strandparken 26 – 31, 8000 Aarhus C.

Da kong Frederik den 8. og dronning Louise ankom med ekstratog til Århus den 18. maj 1909 for at åbne Landsudstillingen, blev de mødt af en kraftig lugt af tang. Den voldsomme storm natten forinden havde blæst store mængder tang i land, ikke mindst på den del af udstillingsområdet, der senere skulle blive kendt for det navn, det fortjente: Tangkrogen

“Den Hvide By”

Her havde den farverige arkitekt Anton Rosen skabt et imponerende byggeri, der gik under navnet ”Den Hvide By”. Udstillingen dækkede området fra Skansepalæet hen mod Dalgas Avenue, det område hvor Strandparken og Tangkrogen i dag ligger – i alt 70 tdr. land.

Jyllands-Posten 1909

”Fra enhver Plet paa Udstillingen har man Udsigt over den blaa Bugt med Mols’s skovklædte Banker i Baggrunden og kan følge Dampbaadene, der piler til skovs og lette Lystsejleres Flugt over Vandfladen”, berettede Jyllands-Posten i 1909. Det selvsamme syn kan beboerne se den dag i dag.

Frederiksbjerg og Andelsboligforeningen er en livsstil

abstrandparken-strandparken-aarhus-c-baenk-med-taeppe-12

Svært område at slippe

Den populære bydel har sin egen unikke atmosfære. Når man først har boet på Frederiksbjerg, er det svært at slippe området – men det er der heller ikke så mange, der prøver på, når man først har levet i Andelsboligforeningen Strandparken og er blevet en del af atmosfæren. Så har man ikke lyst til at bo andre steder.

Århus’s spisekammer

Er en af de betegnelser, der i tidens løb er hæftet på Frederiksbjerg. Navnet er opstået på grund af alle de specialbutikker, der handler med fødevarer – især i Bruunsgade, Jægergårdsgade og Frederiks Allé, der er Frederiksbjergs tre store handelsgader.

Traditionsrigt grønttorv

Derudover er der hver lørdag og onsdag et stort traditionsrigt grønttorv på Ingerslevs Boulevard, hvor handlende fra nær og fjern kommer for at købe og sælge deres afgrøder og andre produkter. I sommerhalvåret afholdes der desuden bagagerums- og loppemarkeder to søndage om måneden på Ingerslevs Boulevard. Den markedsstemning, som disse torvedage giver, bidrager i høj grad til bydelens puls og liv.

Veludviklet beboersamarbejde

Frederiksbjerg har et veludviklet beboersamarbejde, der blandt andet driver Frederiksbjerg Kulturhus og Café AnnA, der fungerer som mødested for mange af bydelens indbyggere.

Masser af fritidstilbud

Derudover er der masser af fritidstilbud lige udenfor døren, og en stor del af charmen ved at bo på Frederiksbjerg er, at der kun er gåafstand til de vidunderlige skove, til stranden og til Marselisborg Lystbådehavn. Alt dette gør, at man nødigt forlader Frederiksbjerg, når man først har prøvet at bo i denne unikke bydel.

Boligbebyggelsen Strandparken

abstrandparken-strandparken-aarhus-c-hvid-rose

Strandparken
Boligbebyggelsen Strandparken ligger som nævnt på det område, hvor landsudstillingen i 1909 blev afholdt. Efter landsudstillingen var området kolonihaver. Knap 30 år efter landsudstillingen blev den svagt skrånende flade med bugtudsigt bebygget igen med blokke i tydeligt slægtskab med Bella Vista og Blidah Park i København.

En af byens førende arkitekter

Strandparkens funktionalistiske arkitektur udtrykte en ny, fremskridtsorienteret livsform, og prioriteringen af lys og luft var en befrielse fra storbyens mørke karreer og ufrie omgangsformer. Strandparken er opført efter tegninger af arkitekt m.a.a Alfred Mogensen.

Han var en af byens førende arkitekter. Udover Strandparken, der må betegnes som hans hovedværk, har han bl.a. tegnet Hovedbiblioteket, Skovvangskolen og Møllevangsskolen samt række- husene på Marselis Boulevard. Fra 1943-1968 var Alfred Mogensen stadsarkitekt i Århus.

Udsigt til smukke og grønne parkrum

Strandparkens funkisbebyggelse ligger på en østvendt flade, der skråner svagt ned mod kystskrænten langs bugten. Mellem Strandparkens blokke er der udsigt til smukke, grønne parkrum. Fine kig er der også fra kystskrænten mod Århus Havn samt mod Hendrik Pontoppidans Gade, hvor den fire etagers høje randbebyggelse står som en markant bymur.

Orienteret efter solen

Strandparkens åbne parkbebyggelse er orienteret efter solen. Det giver en særlig rumlig oplevelse. Når man bevæger sig langs bebyggelsens kant eller mellem blokkene, opstår der hele tiden nye, dynamiske, rumlige sammenhænge med korte eller dybe kig til en boligblok, et parkrum, bugten eller Hendrik Pontoppidan Gades bykant.

Hvalen Moby Dicks frygtindgydende gab

De smukke, grønne parkrum mellem blokkene er opnået ved at gemme bilerne væk i et underjordisk P-anlæg, hvis indkørsel ved Marselis Boulevard giver mindelser om hvalen Moby Dicks frygtindgydende gab. Strandparkens regulære blokke lever ikke helt op til den internationale funktionalismes elegante udfordring af tyngdekraften.

Arkitektonisk brydningstid

Der er dog i de pudsede stokkes dristige skæring med kystskrænten, det tynde tagudhæng, karnapperne og de støbte altanbetondæk klare signaler, som tidsfæster bebyggelsen til 1930’ernes arkitektoniske brydningstid.

kort

Strandparken bebyggelsesmønster

abstrandparken-strandparken-aarhus-c-havudsigt

Fra Strandparkvej er der udsigt til funkisbebyggelse i fint samspil med grønne parkrum.

bebyggelse02

bebyggelse03

Velkommen til ny Andelshaver

Med denne information ønsker bestyrelsen vores ny Andelshaver velkommen i ABF Strandparken 26 – 31.

Omgivelserne

De smukke, grønne parkrum mellem blokkene er opnået ved at gemme bilerne væk i et underjordisk P-anlæg, hvis indkørsel ved Marselis Boulevard giver mindelser om hvalen Moby Dicks frygtindgydende gab.

Relancering af de fire farver som
arkitekt Alfred Mogensen havde udtænkt

Henover sommeren og efteråret 2017 pågik et gennemgribende facade- og tagarbejde, samt maling af kældre på AB Strandparken 26-31’s ejendomme. Som led i at relancere de fire farver som arkitekt Alfred Mogensen havde udtænkt, for dette unikke område mellem park og strand.

Kort

Rundt om Strandparken er der masser af fritidstilbud lige udenfor døren, og en stor del af charmen ved at bo på Frederiksbjerg er, at der kun er gåafstand til de vidunderlige skove, til stranden og til Marselisborg Lystbådehavn. Alt dette gør, at man nødigt forlader Frederiksbjerg, når man først har prøvet at bo i denne unikke bydel.

Find vej

Andelsboligforeningen Strandparken 26 – 31

Strandparken 26 – 31

8000 Aarhus C.

 

Cookies & Cookiesamtykke